Struktur Organisasi

Penasehat

Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M. (Banten)

Prof. Dr. P.sj. van Koningsveld (Belanda)

Dr. Moh. Ali Fadillah, DEA (Banten)

Mufti Ali, Ph.D. (Banten)

Tb. Najib, M.A. (Jakarta)

 

Pengurus Harian

Direktur

Dr. Helmy Faizi Bahrul Ulumi, M.Hum.

 

Bidang Kesekretariatan & Keuangan

Asti Aini, S.E., M.Ak.

Moh Arif Bahtiar, S.Ud.

 

Bidang Riset

Dr. Ayatullah Humaeni, S.Pd.I., M.A.

Dr. Yanwar Pribadi, S.S., M.A.

Rohman, M.A.

Dr. Maftuh, M.A.

 

Bidang Humas dan Penerbitan Bantenologi Press

Ade Jaya Suryani, M.A.

Uyu Muawanah,M.Pd.

Chotibul Umam, M.Pd.

Rizal Fauzi, S.Pd.I

 

Bidang Database dan Koleksi

Ade Fakih Kurniawan, M.Ud.

Edi Widodo, M.Hum.

Yadi Ahyadi, S.Ag.

Purwo Rubiono, S.Ag.

 

Bidang Kerjasama dan Pengembangan Usaha Usaha Lembaga

Dr. Efi Syarifuddin, M.M.

Zaki Ghufron, M.A

Lilis Ashlihah Rachman, S.Kom., M.M.

Yayu Heryatun, M.Pd